<span>Leerwerkconcept</span>

Leerwerkconcept

Binnen het Leerwerkconcept van Stichting Bij de Soete Moeder bestaan verschillende trajecten:

Leerwerk

Als je een nieuwe kans nodig hebt, vind je die in de praktijkomgeving van het Kloosterhotel. Hier kun je wennen en werken aan jouw dagritme en structuur, terwijl je de kans krijgt om je te oriënteren. Onder begeleiding van een jobcoach werk je bij ons aan je persoonlijke ontwikkeling en je professionele kennis en vaardigheden, zodat je uiteindelijk kunt doorstromen naar een passende opleiding of baan.

Klik hier voor meer informatie.

Dagbesteding

In het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning wordt aan personen met een hulpvraag een zinvolle invulling van de dag geboden.
Soms is werken of studeren geen optie, maar wil je wel graag actief bezig én onder de mensen zijn. Zo werk je in groepsverband en onder begeleiding van vakbekwame professionals aan jouw persoonlijke en sociale vaardigheden.

Klik hier voor meer informatie.

Stage en Startersbeurs

De Stichting biedt als SBB-erkend leerbedrijf ook enkele stageplekken voor sociale (/agogische) en dienstverlenende opleidingen van het mbo en hbo. Voor deelnemers aan de Startersbeursregeling zijn regelmatig startersplekken beschikbaar. Ook vrijwilligers helpen geregeld een handje mee. Het Kloosterhotel zelf is ook een erkend leerbedrijf voor stages van verschillende opleidingen.

Door deze mix van achtergronden, opleidingen en persoonlijkheden bestaat in het hotel een omgeving waar iedereen van elkaar kan leren.

 

Meld je aan voor ons Leerwerktraject

Kom langs voor een gesprek over het Dagbestedingstraject