<span style=Aan de slag
bij de Soete Moeder" />

Aan de slag
bij de Soete Moeder

Bekijk het Hotel

In het Nieuws

Steun Ons

Leerwerkconcept Bij de Soete Moeder

Leerwerkconcept Stichting Bij de Soete MoederBij de Soete Moeder helpt jongeren van 16 t/m 30 jaar die geen startkwalificatie of een lastige positie op de arbeidsmarkt hebben om hun toekomst vorm te geven. Door in de praktijk mee te werken, een cursus te volgen en te zorgen voor een gastvrije werkhouding bereiden de jongeren zich voor op doorstroming naar betaald werk en/of een vervolgopleiding.
Stichting Bij de Soete Moeder werkt nauw samen met het Kloosterhotel de Soete Moeder: het hotel biedt de leer- en werkplaatsen voor de jongeren die begeleiding krijgen.
Ook in de buurt speelt de Soete Moeder graag een rol. We werken mee aan een fijn leefklimaat in de wijk door ontmoetingen zoals de wekelijkse buurtdiners en burendag. We gaan bewust om met onze producten en diensten en dragen graag bij aan het mooier maken van de wereld.

In het Kloosterhotel

Kloosterhotel de Soete Moeder | Stichting Bij de Soete MoederKloosterhotel de Soete Moeder biedt jongeren de kans om te leren en te werken op een prachtige werkplek. Je werkt mee in dit bijzondere hotel met 24 kamers, een restaurant, een kapel en een kloostertuin.
Je leert de kneepjes van het vak in de praktijk, in de volgende drie richtingen: keuken, facilitair en bediening.